Τοιχογραφίες

Η τοιχογραφία είναι η πρώτη μορφή τέχνης και χρονολογείται από την εποχή των σπηλαίων. Τη συναντάμε συχνά, μέσα στην πάροδο του χρόνου, ως μια έκφανση της ανθρώπινης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Λόγω της διαχρονικότητας και της μοναδικότητάς της, αποτελεί ιδιαίτερη αδυναμία του καλλιτέχνη Ευάγγελου Μιχέλη. Η τοιχογραφία προσαρμόζεται στην αισθητική του εκάστοτε χώρου και τις προτιμήσεις του πελάτη.

murals1
murals2a
murals2b
murals3a
murals3b
murals4a
murals4b
murals5
murals6a
murals6b
murals7a
murals7b